De opdracht is vrijwel hetzelfde qua moeilijkheid als de vorige. Weer vragen we de gebruiker om getallen in te voeren en controleren we of deze getallen wel juist zijn. Voor de uitleg van de while-loop en try/catch, zie Opdracht 1.4.

Een iets moeilijkere opdracht. We moeten BTW berekenen en alle bedragen tonen.

We lezen invoer uit de console door middel van een Scanner, hiervoor is een import nodig (java.util.scanner). Deze invoer staat in een try-catch blok. De exception die wordt opgevangen is een InputMismatchException, die ook via een import wordt gerefereerd (java.util.InputMismatchException). Deze exception treedt op als we iets anders invoeren dan een nummer.

De while loop die we gebruiken houdt in dat we bij een exception opnieuw om invoer kunnen vragen. Als er wel geldige input wordt gegeven dan stoppen we de while loop.

Vragen? Laat een reactie achter!

Een vrij simpele opdracht. We houden het totaal bij en voegen elk van de getallen 1 t/m 10 toe aan dit totaal. Tenslotte tonen we het totaal op het scherm.

Dit is vrijwel dezelfde uitwerking als 1.1. Het enige verschil is dat we niet zelf de waarden opgeven, maar deze doorkrijgen van args uit de main methode.

Vragen? Laat een reactie achter.

Dit is de uitwerking van opdracht 1.1.

De code is vrij simpel, namelijk het definieren van drie variabelen met tekst, en deze op twee verschillende manieren uitvoeren. Ik heb zelf methoden verzonnen om dit mooi naar de console te printen, deze doen echter exact hetzelfde als System.out.println.

Vragen? Laat even een reactie achter.

Voor de periode 1 opdrachten zal ik codevoorbeelden delen met uitleg. Alle code is ook te bekijken via mijn GitHub account: https://github.com/fvandillen/HBO-ICT-Java.

Alle code is beschikbaar onder de GNU Public License 2.0. Dat wil zeggen: je mag de code gebruiken en aanpassen, mits het originele copyright van mij in stand blijft en je eventuele software die uit deze code voortvloeit onder dezelfde licentie vrijgeeft.

Stay tuned!